wieringen

Op het eiland Wieringen woonde de familie Wigbout, hendriktje wigboutwerd hier op15-09-1867geboren.

Onder ‘familie Wigbout’ kunt u de foto’s van het familiegraf van de Wigbouts vinden, met prachtige grafschriften.

Onder ‘stamboom’ kunt u op naam zoeken.

De Oeverse kapel is behalve als kerkgebouw ook gebruikt als opslagplaats van de VOC, dorpshuis en boerenschuur. Ze was in de jaren 60 vreselijk vervallen en is afgebroken en weer herbouwd in het Zuiderzeemuseum van Enkhuizen.

Uitladen van de wieroogst

Een foto uit 1925. In de Oeverse haven wordt een schip dat net terugkomt van het wiermaaien gelost. Het wier wordt nu naar de sloten gebracht om het zout eruit te spoelen.


Een modderige Hofstraat

Een foto van Den Oever uit het begin van de 20e eeuw, toen degelijke wegverharding duidelijk nog niet zo hoog op de prioriteitenlijst stond.


De haven van Den Oever

De oude vissershaven van Den Oever, met op de achtergrond de Havenstraat. Op de achtergrond is de kapel te zien, die nu in het Zuiderzeemuseum van Enkhuizen staat.

Noord-Holland, 1931, Den Oever

29 Akte van belening door de Staten van Holland van Jan van Schagen, met het pluimgraafschap van West-Friesland, Texel en Wieringen tot een onversterfelijk leen, 1606 april 18, eenvoudig authentiek afschrift, 1622; met een akte van uitgifte in eeuwige erfpacht door de Staten van Holland aan Jan van Schagen van genoemd pluimgraafschap van West-Friesland, Texel en Wieringen, 1601, afschriften, 1653, 1601-1653
32 Akte van transport door Pieter de Salengre als curator over de goederen van Willem van Schagen aan George van Cats van de hoge heerlijkheid van de Schagerkogge, Burghorn en het pluimgraafschap van West-Friesland, Wieringen en Texel en alle andere toebehoren, waarmee George van Cats wordt beleend, 1658
35 Specificatie van de ten behoeve van Florens van Oultremont en Warfusé betaalde leenrechten inzake Leiderdorp, Pijnakker, Putten, de Schager-kogge, het huis en slot van Schagen, nieuw land in de Zijpe, Woudrichem, Stipthout in Rijnland, de zwanendrift in de Drecht en het pluimgraafschap West-Friesland, Texel en Wieringen, met een memorie, 1734
36 Memorie over de verleibrieven, transportakten etc. voor Anthony van der Hout in ‘s-Gravenhage inzake o.a. Schagen, Schoonhoven, Drunen, Burghorn, Barsingerhorn en het pluimgraafschap West-Friesland, Texel en Wieringen, 1762
121 Verzoekschrift van de heer van Schagen aan de Staten van Holland, betreffende de berechting van de overtreders van het plakkaat en de ordonnantie inzake het pluimgraafschap van West-Friesland, Texel en Wieringen, z.j. (17e eeuw); met appointement, 1645, authentiek afschrift, z.j. (17e eeuw), 1645
126 Advies van Mr. Hoynk van Papendrecht, advocaat te ‘s-Gravenhage, voor de rentmeester Duwooz inzake de vervolging van het schieten van zwanen binnen het territoir van het pluimgraafschap West- Friesland, Texel en Wieringen; het passeren van een akte van obligatie onder verband van de heerlijkheid Schagen en het voornemen van regenten in de Wieringerwaard tot bedijking buiten de dijk van Colhorn, 1776
127 Akte houdende uitgifte van pacht door Louis Adrien Emil graaf van Oultremont en Warfusé aan Jan van Stipriaan van het pluimgraafschap van West-Friesland, Texel en Wieringen, 1777, concept, z.j. (18e eeuw), 1777
133 Stukken betreffende de door de heer van Schagen gemaakte aanspraak op strandvonderij van een bij Wieringen verongelukt schip, 1645, authentieke afschriften, 1645, 1645